Hörby

Salt Hörby:                                                                                      
Kungsgatan 18
Hörby
Telefon: 0415-100 49

Hemsida: http://www.efshorbykrets.se/efshorbykrets/extern/horby.htm

Ordförande Salt: Robin Ewers
Telefon: 0730 58 63 26
Email: robin.ewers1[a]gmail.com

Barn och ungdomsverksamhet: 

Draget
Varannan Fredag 18.00-19.30
För låg- och mellanstadieålder
Roliga aktiviteter!
Kontaktperson: Tomas Åkesson, 0703-81 56 39

Ungdomsgrupp
Varannan fredag 19.00-21.00
Från årskurs 7 och uppåt
Kontaktperson: Tomas Åkesson, 0703-81 56 39

Hemsida: http://www.efshorbykrets.se/efshorbykrets/extern/horby.htm