Klippan

logo

Salt distriktsförening Andreaskyrkan  
Andreaskyrkan
Bryggerigatan 10
264 33 Klippan
0435-711695

Medlemmar i Salt Sydsveriges strösaltförening

Hemsida: http://www.andreaskyrkanklippan.se/

Anställda:
Joel Jarbo, präst
Telefon: 072 3323534
Email: j3rusal3m[a]hotmail.com

Barnverksamhet: 

Skatten
Söndagsskola (3-7 år)
Ungefär varannan söndag kl 10.00 (se kalender)
Kontaktperson: Ann-Sofie Wieland, 0435 440842 och Marita Carlsson, 0435 711711

Äventyrarna

Varannan fredag jämna veckor kl 18.00
Ålder 8- ca 13 år
Kontaktperson: Joel Jarbo, 0723 323534

Ungdomsverksamhet:
Ungdomsgruppen
Fredag udda veckor. 19:00-22:00
Kontaktperson: Måns Wieland ‭070-263 12 56‬

Hemsida: http://www.andreaskyrkanklippan.se/