Lerberget

kidz_malar

Salt Lerberget                                                                   
Rättarevägen 134
263 53 Lerberget                                                                 
042-36 06 46

Ordförande Salt:

Anställda:
Roland Alm, komminister
Telefon: 0702-09 30 06
Email: roland.alm[a]svenskakyrkan.se

Marie Wilhelmsson, musiker
Telefon: 0722-31 35 91
Email: marie.wilhelmsson[a]svenskakyrkan.se

Sara Ivarsson, pedagog
Telefon: 0707-335912
Email: sara.j.ivarsson[a]svenskakyrkan.se

Jenny Fägerstrand, barnledare
Telefon: 0733-090436
Email: jenny.fagerstrand[a]svenskakyrkan.se
Hemsida: http://lerbergetskyrka.se

Barn/tonårsverksamhet:

Öppen förskola:
Tisdag kl 9.00-11.30
Torsdag kl 13.300-16.00
Kontaktperson: Jenny Fägerstrand 0733-09 04 36

Babysång: 
Tisdagar kl 10.00-10.30.
För föräldrar med barn 0-2 år.
Anmälan krävs
Kontaktperson: Jenny Fägerstrand 0733-09 04 36

Youngsters:
Youngsters är vår söndagsskola
Söndagar kl 9.50-11.00 (ca) under gudstjänsttid.
Kontaktperson: Jenny Fägerstrand 0733-09 04 36

Testpatrullen:
Årskurs 2-3
Onsdagar 15.00 – 16.15
Anmälan krävs
Kontaktperson: Sara Ivarsson 0768 00 08 59

Kids:
Årskurs F-1
Onsdagar kl 13.30
Kontaktperson: Jenny Fägerstrand 0733-09 04 36

Jump:
Årskurs 4-6
Fredagar 16.00-17.30
Kontaktperson: Sara Ivarsson 0768 00 08 59

Light: 
Årskurs 6-8
Vissa fredag 17.30-19.00
Kontaktperson: Roland Alm, 042-36 06 47, 0730-20 09 12

UG:
Årskurs 8 och uppåt
Fredagar jämna veckor 19.00
Kontaktperson: Sara Ivarsson 0768 00 08 59

Lerbergets kyrka erbjuder även konfirmation, se hemsidan!

Hemsidan: http://lerbergetskyrka.se