Lister

646888b9fbba0d3a249cf76fbc2d4508

Salt Lister                                                                                        
Backsippevägen 10
294 72 Sölvesborg
073-1463990

Ordförande Salt:Anki Olofsson
Telefon: 0703-045 948
Email: anki@brevet.nu

Anställda:
Anki Olofsson, barn- och ungdomsledare
Telefon: 0703-045 948
Email: anki@brevet.nu

Hemsidahttp://www.kyrktorget.se/listerkyrkan

Verksamhet:
Kyrkis Café
Åk 4 och uppåt
Torsdagar 13.30-16.30 (när skolan är öppen)
Kontaktperson: Anki Olofsson 0465-700 94

Hemsidahttp://www.kyrktorget.se/listerkyrkan