Röke

Rokelogga

Salt Röke                                                                                              
Missionshuset
282 93 Röke

Ordförande Salt: Emma Göransson
Telefon:
Email: emmagoransson@hotmail.se

Hemsida: http://roke.se/

Anställda: 

Telefon:
Email:

Barn, tonår och ungdomsverksamhet:

Skatten
Söndagsskola vid gudstjänster

Salt och peppar
Onsdagar 19.00-20.30

Hemsida: http://roke.se/