Åhus

logotype

 

 

 

 

 

 

Salt Åhus                                                                                              
Sigfridsv. 5
296 38 Åhus

Ordförande Salt: Bengt Jakobsson
Telefon: 044-24 38 75, 0730-40 42 26
Email: axelboda@hotmail.se

Hemsida: http://www.ahusgarden.se/

Anställda:
Kurt Götesson, gårdsföreståndare
Telefon: 0703-41 54 44
Email: kontakt@ahusgarden.se

Ann-Louise Wramneby, husmor
044-24 00 20, 044-31 02 69

 

Barnverksamhet: 
Babyrytmik
Kontaktperson: Eva Rietz, 0705-37 56 12

Unga röster: 
Tisdagar 17.30-18.15
Ålder 5-10 år
Kontaktperson: Eva Rietz, 0705-37 56 12

Hemsida: http://www.ahusgarden.se/