Röke

Rokelogga

 

 

 

 

 

Salt Röke                                                                                              
Missionshuset
282 93 Röke

Ordförande Salt: Johannes Berlin
Telefon: 0738 43 08 31
Email: johannes.berlin@hotmail.se

Hemsida: http://roke.se/

Anställda: 
David Castor, präst
Telefon: 0709-44 03 62
Email: e-post@pastorcastor.se

Barn, tonår och ungdomsverksamhet:

Skatten
Söndagsskola vid gudstjänster
Kontaktperson: Christel Jansson, 070-3963369

Scouter
Varannan lördag 9.30-11.30
Från årskurs 2
Kontaktperson: David Castor, 070-944 03 62

Saltgudis
Onsdagar 19.00-20.30
För barn i årskurs 4-7
Kontaktperson: David Castor, 070-944 03 62

Zalt
Vissa lördagar 19.00-22.00
Från årskurs 8 och uppåt
Kontaktperson: David Castor, 070-944 03 62

Hemsida: http://roke.se/