Österäng Kristianstad

Salt distriktsförening Österängskyrkan
Sjövägen 27
291 43 Kristianstad

Medlemmar i Salt Sydsveriges strösaltförening

Hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/kristianstad/barn/ungdom/familj

Anställda:

Ulf Åkesson-Lefler, kyrkomusiker
Telefon: 0766-36 54 71

Saltansluten verksamhet: 

Söndagsskolan:
Söndagar under gudstjänsten
För barn: 3-13 år
Kontaktperson: Ulrika Norberg 076 8794515

Tonårsgrupp:
Fredagar 18.30-21.30
Österängs församlingshem
Kontaktperson Johan Rönn 0739 560742.

Österängskyrkan erbjuder även verksamhet för både yngre och äldre t ex miniorer, juniorer mixgrupp etc.
Läs mer här om deras Hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/kristianstad/barn/ungdom/familj