Konfaläger

KONFIRMATIONSLÄGER

EFS Sydsverige anordnar två konfirmandläger varje sommar 

Ett på Åhusgården och ett på EFS-Gården i Åsljunga. Varje läger tar emot ca. 30 konfirmander, som under sommaren tillbringar drygt tre veckor på lägret. I konfirmandkursen ingår även en förträff som brukar vara på våren.

På lägret finns det självklart ledare. Sex ledare tar hand om konfirmanderna dygnet runt och ser till att detta blir en oförglömlig händelse i livet. Här blandas lek och allvar. Att lära känna Jesus och den kristna tron är det vi poängterar mest på våra läger, men vi glömmer för den skull inte bort varandra. Konfirmationen sker enligt Svenska kyrkans ordning och sker sista lördagen på lägret.

Läs mer om konfirmationslägren här!