EFS och Salts årkonferens

Bryt ny mark! Det tycker vi är ett fantastiskt tema även för oss unga! För vi längtar efter att få förändras och förändra, inspireras och inspirera, lära känna Jesus mer och låta fler lära känna Jesus!
Den här helgen har vi förmånen att få umgås, lära känna varandra bättre, sova (på EFS i Luleå), äta, sporta med KRIK, vara i lovsång, utmanas, och få prova nya sätt att vara kyrka på. Allt med Jesus i centrum, och Hans ord som är till för alla. Mer information kommer, men boka redan nu in Kristi Himmelfärdshelgen, vi hoppas på en helg som bryter ny mark, i våra egna och andras liv!Samuel Folkesten och Lina Sundström

Läs mer och anmäl på: https://konferens.efs.nu/ungdomarnas-konferens/