– En rörelse av barn och ungdomar,
trygga och stolta över att tillhöra Jesus.

”Scouterna har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta. Om det inte var för scouterna skulle jag inte ha funnit Jesus. På Patrullriks i Sällerhög beslutade jag mig för att följa Honom. Sakta hade det byggts upp inom mig och det var där jag tänkte att det här är så…
Läs mer

Med stor längtan

Lördagen den 25 mars hade Salt Sydsverige sitt årsmöte i kombination med endagslägret – EN dag. Tre av styrelsens medlemmar avgick och tre nya ledamöter/suppleanter valdes in. Även detta år har vi unga människor som längtar efter att få ge och få se mer av Jesus bland barn och unga…
Läs mer

Att göra skillnad

Mjuk. Det är ett ord som beskriver Anton Åkesson. Mjuka rörelser, mjuk röst, mjukt blick. Han möter människor på ett mjukt sätt. Ett annat ord är lugn. Han är lugn, han sprider ett lugn och hans lugna sätt gör människor lugna. Mjuk och lugn. Men Anton Åkesson är så mycket…
Läs mer

En dagbok från Åre

Under sportlovet har Salt Sydsverige som vanligt skickat en buss till Åre och de härliga skidbackarna där. Var dag under veckan har olika ungdomar skickat en hälsning om hur de har haft det på resan. Under lördagen, den första dagen uppe i Åre får vi en hälsning från Viktor Persson…
Läs mer

Under storstilade former kommer den lokala Saltstyrelsen in i lokalen under musik och handklapp. Det är ungefär 45 personer i åldrarna 5 – vuxna i lokalen och man ser framemot vad som är på gång. Freja Albertsson blir valt till mötets ordförande. Bredvid henne sitter Max Arivdsson, mötets sekreterare. Och…
Läs mer