Om

Salt är en självständig kristen barn- och ungdomsorganisation. Vi har en särskild relation till vår moderrörelse EFS och Svenska kyrkan, men är öppna för alla som vill vara med i vår gemenskap. Salt har cirka 7 000 medlemmar. Medlemmarna finns bland annat i barngrupper, scouter, körer, ungdomsgrupper.

Salt Sydsveriges mål är, liksom Salt riks, att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Salt vill ge näring åt en tro som håller i vardagen och ge utrustning för att växa som kristen samt arbeta för mission i Sverige och utomlands.

Salt Sydsverige är Skåne och Blekinges distriktsorganisation och har som huvuduppgifter att vara ett stöd för de lokala föreningarna. Konkret innebär detta:
– Anordna läger som ger en grund för barn och unga att leva ett kristet liv.
– Ordna ledarutveckling i form av lärjungaskola och ledardag.
– Fungera som en informationskanal till barn och unga.
– Finnas med som samarbetspartners till lokalarrangerade läger.
– Engagera de lokala föreningarna i riksarrangemang.
– Se helheten i distriktet genom medlemsregister.

För att detta ska vara möjligt finns en styrelse på sju personer och ett kansli i Hässleholm:

Du som är 7-25 år kan bli Saltmedlem i en lokal förening eller i distriktets förening genom att skriva på en medlemslista. För dig som är över 25 år och vill vara stödmedlem blir du detta genom att sätta in 100 kr på bg 5275-8786. Man kan vara ansluten i flera föreningar, kom ihåg att medlemskapet måste förnyas varje år!

Årsmötet är Salt Sydsveriges högsta beslutande organ. Dit har varje lokal Saltförening rätt att skicka minst fyra stycken ombud som får rösta i de beslut som kommer upp.