27 december, 2015

Kallelse till Salt Sydsveriges årsmöte 2016

ImageResizer.net - u9rnl7se9pp3wrk

Alla Saltmedlemmar!

Här kommer en kallelse till Salt Sydsveriges årsmöte 2016!

Årsmötet är Salt Sydsveriges högsta beslutande organ. Vad betyder det då? Jo, det betyder att det är  här det händer. Årsmötet är kärnan i Salt Sydsveriges demokrati. Allt som är viktigt i Salt Sydsverige vilar på årsmötet. Årsmötet tillsätter och avsätter styrelsen. Årsmötet granskar styrelsens förvaltning och föreningens ekonomi. Årsmötet fattar alla viktigare beslut. Årsmötet är alltså hur viktigt som helst och alla medlemmar får komma och göra sin röst hörd!

När? 19 mars kl 15.30

Var?EFS-kyrkan i Ängelholm

Har du en god idé eller ett förslag? Tveka inte, skriv en motion och skicka den till vår ordförande (Freja Albertsson) på: ordförande@saltsydsverige.com

Mer information om dagen kommer senare!