27 december, 2015

Pulsen på… Tobias Hulthén

IMG_6808-2-100x150

Det var en spännande kväll! Ungdomsutskottet i EFS i Sydsverige var samlat tillsammans men en hel del andra människor visade också intresse. Salt Sydsverige skulle genomföra sitt första konstituerande möte. Spänning låg i luften och EFS i Sydsveriges representanter hjälpte till att guida ungdomsutskottet genom mötet. Den 18 november 2006. EFS-kyrkan i Helsingborg. Salt Sydsverige föds!

Tobias Hulthén från Malmö satt med i ungdomsutskottet i flera år. Tillsammans med ett gäng var de distriktskonsulentents stöd och bollplank men man hade ingen bestämmanderätt. Att finnas med i utskottet var inget som Tobias hade tänkt på men när frågan kom kände han att det skulle vara kul att få finnas med och påverka.

Tobias är uppvuxen i Malmö och EFS Betania har varit hans andliga hem i hela hans liv. Tron har funnits naturligt i hans liv även om han tycker att tron blev mer vuxen efter konfalägret på EFS-gården i Åsljunga.

– Här fick jag möjlighet att tänka till, fundera och förstod på ett annat sätt, säger Tobias.

När han var i 18- års åldern kom han med som ledare i ungdomsgruppen Club Fri i Betaniakyrkan. Tillsammans med ett gäng andra ledare och den anställde ungdomsledaren fick han möjlighet att börja växa i sitt ledarskap. Han fortsatte också som ledare på lägren på Höllvikstrand. Läger som han själv varit deltagare på under hela sin uppväxt

– Dessa läger betydde mycket för mig som barn, säger Tobias. Att få ha ett ställe där man pratar om Jesus och Gud i allt samtidigt som man leker och har skoj. Men om sanningen ska fram så har jag minst lika roligt som vuxen ledare på dessa läger. Barnen får en att fundera och tänka till. Underbart!

Tillsammans med sin fru Malin är Tobias även UG-ledare i Betaniakyrkan. På frågan om vad som driver Tobias att fortsätta finnas med i ungdomsarbetet säger han helt enkelt ”ungdomarna”.

– Det är svårt att precisera, säger Tobias. Att se ungdomar växa är ett stort privilegium.

När Salt bildades på riksnivå började man i ungdomsutskottet fundera på att starta en distriktsorganisation i all enkelhet. Utskottet kom till ett av EFS i Sydsveriges styrelsemöten och lade fram sin önskan. Styrelsen, som varit helt emot bildandet av Salt, var skeptiska. Så händer det, Guds ande faller i rummet. Enheten är total, förståelsen stor. Det slutar med att ungdomsutskottet får lov att bilda Salt Sydsverige men inte nog med det. EFS i Sydsverige beslutar att lägga över allt barn och ungdomsarbete, förutom konfalägren, inklusive budget på Salt Sydsverige. När mötet är över tittar ungdomsutskottet på varandra med stora ögon.

– Det var modigt men väldigt bra av EFS i Sydsverige att lämna över allt detta till ett gäng utan någon nämnvärd styrelseerfarenhet, säger Tobias. Men vi fick mycket stöd och mentorskap från EFS i Sydsveriges styrelse under de första åren.

Tobias menar att både EFS och Salt Sydsverige har kunnat utvecklas på ett annat sätt genom att dela upp arbetsområdena.

– Innan Salt Sydsveriges tid fick vi under några år inte arbeta med barnläger då årsmötet hade lagt ut det på lokala församlingar och gårdar, säger Tobias. Nu fick vi möjlighet att under Salt Sydsveriges namn kunna starta upp detta igen.

När man idag tittar på hur ungdomsarbetet i Salt Sydsverige har vuxit ser vi, nio år senare, att konfalägren är fulla och om man vill med på ett ungdomsläger måste man vara snabb att anmäla sig. Barnen som fick läger har vuxit upp med lägervana och har en längtan till läger.

Tobias ser tillbaka på de där åren som ordförande som mycket roliga.

– Det var nya saker, vissa saker kunde vi definitivt ha gjort på annat sätt men vi lärde oss på vägen, säger Tobias med ett leende på läpparna. Det är otroligt roligt att ha fått finnas med i starten av Salt Sydsverige.

Tobias arbetar som automationsingenjör på Tetra Pak i Lund. Det betyder att han finns med i arbetsprocessens alla steg innan en färdig produkt når förpackningen. Man kan lite likna det vid hans roll i ungdomsutskottet och Salt Sydsverige. Han är en av dem som var med i processens alla steg innan bildandet av Salt Sydsverige.

Text: Helena Eriksson
Foto: Privat