22 juli, 2016

Läser vi tillräckligt mycket?

Namnlöst-1Innan EFS grundades och under de tidiga åren i EFS historia reste människor, som hade en stor längtan efter väckelse, runt i vårt land och delade ut skrifter som handlade om den kristna tron och spred evangeliet om Jesus Kristus. De ansåg att det var viktigt att människor fick möjlighet att läsa, att fördjupa sig och få mer kunskap om den kristna tron. Och läsarkulturen har präglat EFS under dess historia. Det har varit högprioriterat att läsa Bibeln.

Men det jag möter i EFS och Salt idag är inte en läsarrörelse. Vi läser inte längre vår Bibel på daglig basis, vi läser inte längre regelbundet andra kristna böcker, vi läser inte särskilt mycket överhuvudtaget. Detta gäller givetvis inte för alla inom EFS, men det gäller definitivt för merparten av de barn och ungdomar vi vill ska vara EFS kärna i framtiden och det gäller även många vuxna inom EFS. Vilka konsekvenser riskerar vi att möta både som individer och som rörelse om vi tappar vår förankring i Ordet? Hur bevarar vi det arv vi har? Hur går vi tillbaka till att vara en läsarrörelse?

Detta är en mycket viktig fråga och en  stor utmaning vi som rörelse har framför oss. I den tid vi lever med sociala medier, tv-tittande i timtal och slö  på nätet möter vi ständigt uppfattningar om hur vi bör leva, vad som är rätt, vad som är fel, vad vi bör göra, vad vi inte bör göra, vi möter olika sanningar, vi möts av mängder av alternativ.h nyandlighet bryter mark i vårt land idag. Det är nytt och fräscht, det är spännande. Samtidigt som folk söker, möts vi av utopiska föreställningar om att livet handlar om att göra det mesta av den tid man får. Man ska ha karriär, tjäna bra med pengar, ha ett fint hus, fin bil, fin familj och man ska alltid må bra. Detta är bilder vi matas av varje dag…

I denna tid, när verkligheten ser ut på detta sätt, är det därför ännu viktigare att vi på nytt blir en läsarrörelse. I denna tid är det fundamentalt att vi börjar läsa Bibeln regelbundet igen. För i Bibeln finner vi Guds vilja, i Bibeln finner vi Guds plan för oss människor, genom Bibeln talar Gud till oss. I Bibeln presenteras vi med ett alternativ som är både bättre än det världen erbjuder och ett alternativ som är fullständigt sant till skillnad från det världen erbjuder. Bibelläsning förändrar liv.

Vi behöver läsa vår Bibel  med regelbundenhet, detta gäller gammal som ung, och extra viktigt idag är att hitta tillbaka till den läsarkultur som under så lång tid rådde i EFS. Annars kommer vi i framtiden stå med en kärna i EFS som inte läser sin Bibel, som inte kan sina Bibelberättelser och som i slutändan inte ser Bibeln som en auktoritet.  Låt oss därför tillsammans anta denna utmaning.

Text: Jonatan Janerheim
Foto: Privat