17 januari, 2017

Fem magiska dagar

I många år har nyårslägret Livskraft Syd varit en självklarhet för distriktets ungdoma. Fem dagar av mycket undervisning, gemenskap, underhållning och framförallt fantastiska gudstjänster. Fem dagar då livet i vardagen läggs åt sidan. Fem dagar som förvandlar mångas liv. Fem dagar där Jesus står i centrum. 

Det första Livskraftlägret ägde rum i Uppsala nyåret 1997-98. Olof Edsinger, före detta generalsekreterare på Salt riks, var en av dem som tog initiativ till det första Livskraftlägret.

– Jag och några vänner hade börjat åka på Timmernabbenkonferensen i Sydöst-Sverige, säger Olof och fortsätter. Vi ville ge våra kompisar  50 mil norrut en lägerupplevelse med samma betoningar som dessa konferenser. Det vi särskilt hade lärt oss älska på Timmernabben var lovsången, den undervisande förkunnelsen med fokus på lärjungaskap, förbönen och öppenheten för Andens gåvor. Inget av detta var på den tiden självklart på våra ungdomsläger uppe i Mittsverige, och inte på EFS riksläger heller för den delen.

Efter några år expanderade lägret till Sydsverige, som arrangerar lägret i samarbete med EFS Västsverige och EFS Sydöstsverige, och även till Norrland. Idag arrangeras Livskraft på fyra olika ställen varje nyår – Helsingborg, Uppsala, Strömbäck utanför Umeå och Älvsby utanför Piteå. I Sydsverige började Livskraft på Glimåkra folkhögskola 2004.  Ett par år senare flyttade man lägret till Sundsgårdens folkhögskola som bjuder ungdomarna på ett lite lyxigare läger. Varje rum har egen toalett och man sover i sköna sängar. Något som alltid får höga betyg från ungdomarna är maten, Sundsgårdens kökspersonal lagar fenomenalt god mat!

Lägret kallas ofta ”ett undervisningsläger”. Det finns många olika seminarier för ungdomarna att välja mellan. Det erbjuds två-dagarsseminarier såväl som endagars. Varje förmiddag samlas man till bibelstudier, ett för dem under 18 år och ett för dem över 18 år. Man har också varje dag egen-tid-med-Gud och man samlas i smågrupper för att samtala om olika ämnen. På kvällarna, efter gudstjänsterna, samlas man på caféet där det även är underhållning.

 

 

En av de allra viktigaste stunderna på dagen är gudstjänsterna. Det satsas alltid stort på dem och man arbetar med dem under lång tid för att få dem som möjligt. Innan gudstjänsterna är korridoren utanför Öresundsalen, där gudstjänsterna hålls, full av förväntansfulla ungdomar som väntar på att dörrarna ska öppnas och lovsången kan börja. Många av ungdomarna kommer från mindre sammanhang där man inte är van vid större lovsångsteam och sången ljuder starkt och innerligt. På Livskraft har man också möjlighet att få lyssna på unga talare som själva har vuxit upp med att finnas med på lägret år efter år.

 

 

I många år har ungdomarna uppmuntrats att ge tillbaka till missionen genom en missionsmarknad. Här kan ungdomarna använda fantasin för att samla ihop pengar. Det kan handla om att någon har odlat skägg som man får klippa av bit efter bit för en summa pengar eller att någon målar konstverk. Entusiasmen, engagemanget och kreativiteten är stor!

Även i år var lägret mycket lyckat och ungdomarna växte, lärde, lovsjöng och hade mycket kul! Under fem dagar var världen utanför Sundsgården långt borta. Under fem dagar stod Jesus tydligt i centrum.

Text och foto: Helena Eriksson