28 mars, 2017

”Man vill ju veta vad som händer”

Under storstilade former kommer den lokala Saltstyrelsen in i lokalen under musik och handklapp. Det är ungefär 45 personer i åldrarna 5 – vuxna i lokalen och man ser framemot vad som är på gång. Freja Albertsson blir valt till mötets ordförande. Bredvid henne sitter Max Arivdsson, mötets sekreterare. Och så är man igång. Salt Ängelholms årsmöte 2017.

Under flera år har den lokala Saltstyrelsen i EFS-kyrkan i Ängelholm satsat på att göra årsmötet till något roligt och lättillgängligt. Man väljer att lägga mötet en fredagskväll kl 19.00 då man har mycket verksamhet igång. Det betyder att barn och ungdomar från FreDAX, dans, tonårsgrupper och UG strålar samman till årsmötet. Man har också varit noga med att göra mötet mycket pedagogiskt och förklarar noga varje del av mötet och varför man gör som man gör.

– Vi vill försöka göra årsmötet och därmed Salt Ängelholm så roligt som möjligt, säger Amanda Rask som sitter med i styrelsen. Vi har otroligt kul när vi planerar mötet och tänker ut vad vi kan göra detta år.

Håkan Winther, som är ordförande i Salt Ängelholm, håller med:

– Det handlar om att göra föreningskunskapen så pedagogisk som möjligt.

När det är dags för verksamhetsberättelsen går delar av Saltstyrelsen fram och genom ett drama visar man vad som hänt under året. Här får vi se styrelsemedlemmarna gestalta barn, tonåringar, ungdomar, dans, scout och mycket mer. Det blir skratt och man märker att de flesta verkligen lyssnar.

Salt Ängelholms ordförande, Håkan Winther, går mycket pedagogiskt igenom ekonomin. Genom bilder och ett lätt språk hänger alla med. När det är dags att prata om årets budget tar Håkan upp fem personer som får nummerskyltar hängandes över sina axlar. Genom att dra av nummer på de olika skyltarna visar han vad man har budgeterat till de olika grupperna inför nästa år. Det blir lätt att förstå.

Under en stund i mötet får deltagarna sätta sig i grupper och fundera på vad man tycker att man vill ha i Salt Ängelholm. Femåriga Noel och sexåriga Selina får hjälp med att skriva ner sina idéer:

– Vi tycker att vi ska få äta mer glass i kyrkan, säger de i mun på varandra och ser stolta ut över att kunna vara med och påverka.

Efter att den nya styrelsen och övriga positioner har blivit valda är mötet slut. Man avslutar som vanligt med – glassbuffé!

Vid ett av bordet sitter Aron Hedman, 9 år,  och äter glass för glatta livet. Varför valde han att komma på årsmötet?

– Ja, du vet, säger han fundersamt. Om jag är här vet jag vad som händer och jag får veta vad som kommer att hända. På sätt och vis lärde jag mig saker idag också.

På frågan om det var något som han blivit förvånad över svarar han:

– Att det är så mycket pengar som samlas in och används.

Erica Larsson, 11 år, kommer förbi och säger att det är gott med glassbuffé.

– Jag tycker det är kul att vara med på årsmötet för då får man vara med och bestämma, säger hon. Här är det inte bara de vuxna som bestämmer.

Elinor Schwartz, 17 år, och Hanna Trulsson, 17 år, har funnits med på mötet. De förstår att de har möjlighet att påverka och att det är viktigt.

– Om inte Salt fanns hade det varit tråkigt, säger Elinor. Då hade vi kanske inte kunnat fortsätta med alla grupper vi har idag.

Salt Ängelholm är den största Saltföreningen i vårt distrikt. Säkerligen till stor del för att det är de unga själva som är med och påverkar på ett tydligt sätt. För de små Saltföreningarna kan det kanske inte var så lätt att göra så mycket av sina årsmöten men det går lika bra i alla fall. Det finns lika många sätt att ha ett årsmöte på som det finns Saltföreningar. Vill ni ha tips och idéer, hör av er till expeditionen, 0451 38 80 70.

Text: Helena Eriksson
Foto: Helena Eriksson, Agnes Rask