9 september, 2017

När ungdomarna tar tag

Det har blivit en tradition på våra konfirmationsläger att ungdomarna arrangerar ett missionslopp. Det innebär att de springer varv på en viss bana under en specifik tid. Varje ungdom letar sponsorer till missionsloppet och dessa ger löfte om en summa per varv den ungdomen springer.

Det har gått så bra för våra ungdomar att konfirmandlägren fick sommaren 2014 EFS stora insamlingspris!

David Castor, som varit konfirmationspräst i Åhus i många år, var med och fick igång missionsloppet i Åhus:

– På ett konfaläger fokuserar man mycket på den egna relationen med Gud. Genom missionsloppet får konfirmanderna konkret fokusera på andra människors behov och till syvene och sist är det ju att fokusera på den egna relationen med Gud, säger David.

Han fortsätter:

–  I undervisningen hos våra konfirmander kopplar vi missionsloppet till undervisningen om diakoni och utlandsmission.

I Åsljunga ville ungdomarna verkligen slå rekordet från året innan och man arbetade hårt på att hitta sponsorer. Man ringde runt till båda vänner och bekanta men även företag och man fick napp både här och där.

Resultatet från de båda loppen är fantastiskt.  Åhus fick in 29 953 kr medan Åsljunga fick in hela 93 225 kr. Sammanlagt skickar vi alltså in 123 178 kr.

Pengarna skickas till EFS riks och deras insamling Afrika svälter. Ett stort tack till alla medverkande ungdomar och alla som varit med och sponsrade. Tillsammans är vi starka!

Text: Helena Eriksson
Foto: Anne-Marie Öhman