16 mars, 2018

Vill du vara med – ledare sökes!

Salt Sydsveriges vision och strävan är att barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Salt vill ge näring åt en tro som håller i vardagen och ge utrustning för att växa som kristen samt arbeta för mission i Sverige och utomlands. Det finns många olika sorters arrangemang för att förverkliga detta och Salt Sydsverige är stolta över att ha 1100 medlemmar i sitt register. Men utan frivilliga ledare skulle det inte finnas något Salt Sydsverige eller några läger i vårt distrikt. Tyvärr har vi dock problem med att hitta ledare för närvarande och läger har ställts in.

Under 2017 var 143 ledare med i verksamheten. Det var barnläger, tonårsläger, ungdomsläger, ungdomskvällar och mycket mer som var igång. Men varför väljer man att finnas med som ledare på läger? Livsluft frågade några av dem som varit med:

– Det är viktigt att vi anordnar läger för barn och ungdomar, säger Kajsa Starfelt som varit med som ledare flera gånger. Det är en förmån att få vara med och dela den upplevelsen med barnen och de andra ledarna.

De senare åren har Kajsa funnits med som ledare på Föräldrafritt:

– Det är ett bra läger bra eftersom barnen då får åka tillsammans med en annan vuxen än sina föräldrar, men som de känner väl och känner sig trygga med. Dessa läger är en bra inkörning till att sen våga åka själv på andra läger.

Hannes Olausson har funnits med på flera tonårsläger:

– Jag har valt att vara ledare i Salt för att jag älskar att hjälpa människor växa i sin tro, säger Hannes. Jag älskar även att växa själv och det tycker jag att jag gör varje dag när jag är ledare. Man märker verkligen att Gud är närvarande på lägren och vill träffa alla ungdomarna på lägret.

Något som står i Salt Sydsveriges verksamhetsplan är att man ska bygga upp nya unga ledare. Detta gör man genom att ta med nykonfirmerade ungdomar som ledare och ser till att de praktiskt får finnas med och sakta men säker lära sig om ledarskap. En som började sin ledarbana på det viset är Simon Knutsson, som senare kom att arbeta som distriktskonsulent för Salt Sydsverige och nu studerar till präst.

– Att jag fick förtroendet att vara ledare inom Salt i tidig ålder har betytt oerhört mycket för mig, säger Simon fundersamt. Jag var nog inte särskilt duglig till en start men många har visat stort tålamod vilket gjort att jag alltid vågat vara mig själv.

Han fortsätter:

– När jag blir präst kommer jag att ta med mig Salts ledarträning och filosofi: att ge ungdomar förtroende, tålamod, mandat och bibelförankrad undervisning om lärjungaskap.

Det finns alltså väldigt många som vill finnas med på Salt Sydsveriges olika arrangemang och antalet som varit med under årens lopp är stort. Man kan inte bli annat är överväldigad över intresset som har funnits och som finns. Idag finns det också många som vill finnas med som ledare men det har inte varit riktigt lika lätt att hitta villiga under detta läsår.

– Det finns många som vill finnas med som ledare och det är otroligt roligt, säger Charlotta Nordström, vikarierande distriktskonsulent. Framför allt är det unga tjejer och killar som vill vara med. Det som är lite svårare just nu är att hitta lite äldre ledare, de som vill vara lägerchefer och ha lite mer ansvar.

Detta har lett till att ett barnläger blivit inställt under läsåret och just nu ser det ut som om sommarens ungdomsläger, Midsommarljus, även det blir inställt.

– Vi har på senare år försökt att dela lägerchefens uppgift på två personer där det har passat sig, säger Charlotta. Det gör att man som lägerchef känner att uppgiften inte blir alltför stor. Man får heller inte glömma att vi som arbetar på Salt Sydsveriges expedition gör så mycket av det förberedande arbetet vi kan, naturligtvis i samråd med lägerchefen.

Det är främst distriktskonsulenten som finns med i hela planeringsarbetet inför olika arrangemang.

– Min främsta uppgift är att underlätta för de frivilliga ledarna, säger Charlotta. De ska kunna komma in i planeringsarbetet och veta att det har stöd i allt som behövs för att få ett läger att fungera. Så mycket jag kan göra, gör jag. Sedan är det ofta att ledarna själva vill planera sin del på lägret och kreativiteten är stor!

Om det är så att du vill finnas med på läger som ledare, hör av dig till Charlotta! För att vara ledare behöver du ha konfirmerats men någon övre gräns finns inte. Vi behöver alla åldrar i vår verksamhet! Salt Sydsverige ser framemot att möta just dig! Anmäl dig som ledare på http://saltsydsverige.nu/ledare/

Du når Charlotta på 0703 -38 80 64 eller
charlotta.nordstrom@efssyd.org

 

Text: Helena Eriksson
Foto: Privat, Helena Eriksson