24 januari, 2020

Kallelse till Salt Sydsveriges årsmöte

Kom och var med och tyck till om Salt Sydsverige!

Vad ska Salt syssla med? Vilka läger borde vi arrangera? Är det något du längtar efter att vi som Salt ska göra? Kom och var med och tyck till om vårt gemensamma arbete! Alla medlemmar i Salt Sydsverige är härmed kallade till årsmöte den 25 april 2020. På grund av det rådande omständigheter med Coronaviruset kommer årsmötet som ett webbmöte och då via Google Meet. Mer information kommer.

Motioner skickas till: ordförande@saltsydsverige.nu. Motionerna måste vara inne senast den 25 februari.

Du kan läsa mer om årsmöte och hur Salt är organiserat här.

Anmälan sker här:

Förnamn (obligatorisk)

Efternamn (obligatorisk)

Emailadress (obligatorisk)

Saltförening

Vi kommer att ta bilder under dagen som kan komma att användas på Salts och EFS hemsidor och sociala medier samt trycksaker. Godkänner ni att bilder kan komma användas för sådant syfte?(obligatorisk)
JaNej

För att anmäla dig till denna dag behöver du vårdnadshavarens tillstånd. Genom att anmäla dig ingår du ett avtal med Salt och EFS om att komma under dagen. Avtalet ger Salt och EFS rätt att spara dina personuppgifter enligt GDPR i syfte att kunna ge dig information om denna dag och kommande liknande verksamhet som Salt/EFS bedömer är i ditt intresse men även för att kunna hålla kontakten med dig. Vi delar även uppgifterna med studieförbunden Sensus/Bilda vid behov. (obligatoriskt)
JaNej

En bekräftelse kommer till dig genast om anmälan gått bra. Tänk på att den kan hamna i skräpposten!