9 november, 2020

Låt oss ta hand om varandra!

Det är sannerligen en speciell tid vi lever i. Vi i Salt Sydsverige arbetar städigt i längtan efter att arrangera saker för barn och unga, men samtidigt ta visa beslut i en tid som denna. Vår främsta uppmaning är att vi tillsammans går bedjande igenom denna tid i vår värld. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Låt hans tankar om världen, pandemin och våra medmänniskor vara rådande. Be gärna för Salt, för alla lokala barn och ungdomsgrupper, om vishet och uthållighet och en kreativitet från Herren i denna tid.

Tänk på varandra, håll er hemma vid symtom och låt oss tillsammans lära oss mer om Herren även i denna tid. Låt oss fortsatt växa som lärljungar, den delen av livet tar inte paus. Nedan kan du läsa om EFS riktlinjer utifårn spridningen av Covid-19, samt länkar som kan vara användbara.

Tips på länkar

https://www.krisinformation.se/coronahttps://www.1177.se/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/https://www.folkhalsomyndigheten.sehttps://www.skr.org/kyrkorna-och-corona-viruset/