4 januari, 2022

Höstlovsläger och ungdomssatning

Inför varje år sätter regionskansliet upp ett antal mål för varje område som man ansvarar för. Ett av de målen för 2021 var att få igång fler läger för ungdomar och unga vuxna i vår region, en grupp som varit särskilt utsatt under pandemin. Som en följd av detta gick Höstlovslägret av stapeln för första gången på Åhusgården i kombination med återträff för sommarens konfirmander. 

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.