4 januari, 2022

Ungdomsgudstjänster

Under hösttermin så planerade jag in tre ungdomsgudstjänster när KUNG, vår ungdomsgrupp, samlas. Många av ungdomarna dyker inte upp på söndagens gudstjänst av många olika anledningar. Men ungdomar behöver mer av Guds ord och bön i sina liv.

Läs mer i EFS Sydsveriges tidning –  Livsluft.