29 november, 2022

Varför medlem i Salt?

Medlemskap i Salt
Vi vill erbjuda alla våra barn och ungdomar att vara en del av Salt. Som medlem
behöver man aktivera sitt medlemskap en gång per år, senast den 31 december.
Här är några saker som är bra för dig som Salt-ledare att veta för att hjälpa din grupp
med medlemskap. En version att dela skriftligt med vårdnadshavare finns också som
mall från Salt.

Vad är Salt?
EFS är en självständig rörelse inom Svenska kyrkan. Sedan 2005 har EFS beslutat att
organisera sitt barn och ungdomsarbete i Salt – barn och unga i EFS. Salt är i sin tur en
fristående organisation, men står EFS nära. Detta gör Salt till en av två barn- och
ungdomsorganisationer inom Svenska kyrkan. Det är vi stolta över för att vi tror att barn
och ungas perspektiv och behov är avgörande för hela vår kyrkas framtid. Vi behöver
lyssna på barn och unga och tillsammans med dem växa i en tro som håller hela livet.

Varför medlemskap i Salt?
Vårt fokus i Salt är att barn och unga ska få lära känna Jesus. En stor del av det arbete vi
gör är möjligt på grund av bidrag från staten och regionerna som vi får för varje
registrerad medlem och förening. Att förnya sitt medlemskap hjälper alltså Salt både
lokalt, regionalt och nationellt, att bjuda in unga att upptäcka det kristna livet.
Medlemskapet är viktigt för att:
● Som rörelse vara en starkare röst för barnen och ungdomarna
● Fortsätta ha ekonomi att utveckla material, konferenser och ledarträning
● Känna till vilka barn och unga som finns i våra verksamhetet och underlätta vårt
förebyggande arbete med trygga miljöer i all Salts verksamhet
● Som medlem bli försäkrad i Salts verksamhet (= din grupp!)
Under covid-19 pausades mycket verksamhet och Salts medlemssiffror sjönk kraftigt.
Därför är det nu extra viktigt att uppmana alla deltagare att också förnya sitt
medlemskap i Salt, för att vi ska kunna fortsätta vårt arbete.
Vem kan bli medlem?
Alla i er barn- och ungdomsverksamhet kan bli medlemmar i sin närmaste Salt-förening.
För att Salt ska räknas som en ungdomsorganisation och kunna ta emot statsbidrag
behöver majoriteten av våra medlemmarna vara i åldern 6-25 år. Detta gäller både för
den lokala föreningen och för Salt som nationell organisation. Barn 0-5 år uppmanas att
skrivas in som medlemmar och blir då försäkrade i verksamheten. Detsamma gäller för
deltagare och ledare över 25 år. Er vill vi också särskilt bjuda in att som “Salt-föräldrar”
eller “Salt-morföräldrar” bidra till visionen genom att ge en regelbunden gåva till Salts
arbete: https://www.efs.nu/ge-en-gava/manadsgivare/

Information från Salts kansli, nov 2022


● Varje medlem kan själv (eller via sin vårdnadshavare) skriva in sina
personuppgifter i Salts digitala formulär. Detta fungerar både för nya medlemmar
och den som är medlem sedan tidigare. För att komma till formuläret kan man
antingen gå via Salts hemsida eller använda den direktlänk till formuläret som
finns här: https://efs.ngopro.com/pfs/memberregistrationSalt

● Salts kansli skickar också ut ett sms till alla medlemmar varje år, där man kan
aktivera sitt medlemskap för året. Detta bygger på att medlemmarnas
telefonnummer är inlagda i NGO PRO. (Därför bör t.ex. ledaren inte lägga in sitt
eget telefonnummer för alla deltagare i gruppen.)


● Deltagare som inte har ett 12-siffrigt personnummer kan lämna de fyra sista
siffrorna blanka. (En del kommuner kräver 12 siffror vid inrapportering.)
När behöver medlemskapet uppdateras?
Varje år, senast den 31 december.

Vad behöver Salt-föreningen göra?
Som ledare har ni den viktiga uppgiften att berätta för deltagare och föräldrar vad Salt är
och bjuda in dem till medlemskapet. Använd gärna Salts exempelmall för
informationsblad till föräldrar!
Salt-föreningen behöver också hålla sitt årsmöte och senare skicka in sin årsrapport för
att definieras som en aktiv förening det året. Observera att Salt bara kan söka bidrag för
de personer som tillhör en aktiv förening.
Varje Salt-förening utser en administratör som tilldelas behörighet i NGO PRO. Den
personen ansvarar för att se till att alla medlemmar är inlagda i registret, uppdatera
kontaktuppgifter och har möjlighet att göra utskick till sina medlemmar.
Vad bidrar medlemskapet till?
Medlem blir man i sin lokala förening – men det främjar samtidigt ett arbete i tre nivåer.
Lokalt: där ni möts i den lilla gruppen. Region: där man gör större arrangemang såsom
läger, temadagar och ledarutbildningar. Riks: där vi får möta människor från hela landet
vid större arrangemang och läger. På riksnivån tar vi också fram gemensamma resurser,
samarbetar med andra kristna barn- och ungdomsorganisationer och lyfter barns och

Information från Salts kansli, nov 2022

Tack för att du vill vara med!