3 november, 2023

Kallelse till årsmöte 2024

Salt Sydsveriges årsmöte äger rum lördagen den 23 mars 2024 i EFS-kyrkan
Örkelljunga. Här återfinns kallelsen:

Kallelse till årsmöte för Salt Sydsverige