Föreningar

Inom Salt Sydsveriges distrikt finns lokala Saltföreningar på gårdar och i EFS föreningar. Dessa föreningar ansvarar för barn- och ungdomsverksamheten på gårdarna och i EFS föreningarna.

Några av våra EFS-föreningar väljer att vara anslutna via Salt Sydsverige. Dessa är:
EFS-kyrkan i Örkelljunga
Andreas-kyrkan i Klippan
Sankt Knut Lund
United Malmö
Österäng Kristianstad

Salt-föreningar i Sydsverige: 

Blekinge: 
Hörvik
Karlkrona (vilande)
Lister

Skåne:
Allerum (vilande)
Helsingborg
Hörby
Klippan
Lerberget
Malmö
Röke
Svensköp
Åhus
Ängelholm EFS-kyrkan
Örkelljunga


Vill du veta mer om Saltföreningarna i Sydsverige, kontakta expeditionen och Salt koordinator Iza Jönsson: 070 – 338 80 64 eller iza.jonssson@efs.nu