I TRYGGA HÄNDER

Salt och EFS har nationellt beslutat att arbeta med I Trygga händer, vilket vi är stolta och tacksamma över. Vi ser fram emot att få växla upp det arbetet i vår region. Du finner mer information på Frälsningsarméns hemsida.

I Trygga Händer är en etisk vägledning för arbete bland barn och unga. Budskapet är att övergrepp är fullständigt oacceptabelt och att vi har ett gemensamt ansvar att förebygga dem. ”Alla barn skall känna sig trygga och välkomna. Därför utbildar vi modiga ledare som är redo att ta ansvar för sin omgivning.”

Under kursen lär du dig förstå vad som leder fram till ett övergrepp, hur det påverkar barnen och hur det kan förebyggas. Kursen fokuserar på sexuella, fysiska, psykiska och andliga övergrepp. Exempel från verkligheten diskuteras och deltagarna får ta ställning till hur de bör agera i olika situationer. 
Kursavgiften är 450:-. Då ingår fika, lunch, material och kursintyg.

Kommande kurstillfällen du kan anmäla dig till är

Kontakta sandra.ahman@efs.nu för mer info om kurstillfällen i eller i närheten av vår region. Det går bra att boka en intern kurs för ledare/styrelser i er lokala församling.