Lärjungaskolan

Lärjungaskolan 2023

Lärjungaskolan ”FÖLJ MIG” är för dig som vill lära känna Jesus bättre och växa i din tro. Du får bra undervisning om viktiga delar i livet som kristen och många chanser till samtal o go gemenskap med Jesus och varandra. Dessutom är tanken att du under tiden du går lärjungaskolan får en mentor som du träffar regelbundet och samtalar med för att ta upp funderingar och bli utmanad att ta nya steg i tron.

Under tre helgen får du del av utmanande undervisning som fokuserar på efterföljelse i vardagen. Vi kommer besöka tre lokala församlingar i regionen, och få undervisning av flera ledare och förebilder.

Läs här om hur Erica upplevde det att gå lärjungaskolan:

Jag har under två terminer gått lärjungaskola, det har varit ett av mina viktigaste beslut i mitt liv! Att gå lärjungaskola har inte bara gett mig vänner för livet utan också en starkare tro. 

Man träffas ett dygn en gång i månaden och har tre träffar per termin. 

Vi har ett undervisningspass på fredagen och ett på lördagen där det kommer en gäst och undervisar om ett ämne kring den kristna tron. Det är lätt att tänka att det är som en lektion i skolan men det är en helt annan sak med undervisning om den kristna tron, vi har inget prov eller inlämning utan kristen undervisning talar till hjärtat medan skolans lektioner talar till huvudet. Vi har också alltid en andakt på kvällen och morgonbön på morgonen där vi tillsammans får prisa Gud!

Undervisningen på lärjungaskolan har gjort mig mer intresserad av att gå in på djupet kring min tro.Inte bara det utan alla skratt man får dela med varandra, den härliga gemenskapen som bildas är verkligen helt fantastisk. Det blir en paus från det vanliga vardagslivet helt enkelt. 

Men något som jag verkligen uppskattat med lärjungaskolan är mentorssamtalen, att prata med någon om sin tro är verkligen att rekommendera. Ofta kan det vara så att man lyssnar på en predikan eller undervisning och sedan går vidare och glömmer bort det som sagts men att då istället kunna reflektera över olika frågor kring undervisningen har verkligen stärkt min tro!


– Erica Larsson