EN dag

EN dag anordnas i samband med Salt Sydsveriges  årsmöte. EN dag kan variera från EN dag med djup undervisning till utmaningar och tävlingar. Dagen börjar kl 13.00 med årsmötet kl 15.30. Efter kvällsmaten tar aktiviteterna vid igen och kvällen avslutar med en gudstjänst.

När dagen närmar sig läggs mer information ut i Kalendern på första sidan. Det är även här man anmäler sig till Åreresan. Följ oss på Facebook för att alltid vet vad som är på gång: saltsydsverige.nu

Kontakta expeditionen om du har frågor och det är också där man söker bidrag: 0451 38 80 70  eller info@efssyd.org