Salt Sydsverige styrelse

Styrelsen under verksamhetsåret 2023 består av:  Axel Hörestrand (ordf.), Daniel Göstasson, Ella Hedström, Theo Magnusson, Hanna Trulsson, Linnéa Bjerle, Miriam Engström och suppleant Ellen Jenssen.
Styrelsen under verksamhetsåret 2023 består av: Axel Hörestrand (ordf.), Daniel Göstasson, Ella Hedström, Theo Magnusson, Hanna Trulsson, Linnéa Bjerle, Miriam Engström och suppleant Ellen Jenssen.

Kontakta styrelsen här

Årsmötet är Salt Sydsveriges högsta beslutande organ. Det betyder att det är här det händer. Årsmötet är kärnan i Salt Sydsveriges demokrati. Allt som är viktigt i Salt Sydsverige vilar på årsmötet. Årsmötet tillsätter och avsätter styrelsen. Årsmötet granskar styrelsens förvaltning och föreningens ekonomi. Årsmötet fattar alla viktiga beslut. Årsmötet är alltså hur viktigt som helst och alla medlemmar får komma och göra sin röst hörd!

Har du en god idé eller ett förslag? Tveka inte, skriv en motion och skicka den till vår ordförande. En motion måste vara inne minst fyra månader innan årsmötet.

Alla som är röstberättigade och representerar sin lokala Salt förening måste ha en fullmakt påskriven av ordföranden i den lokala föreningen med sig till årsmötet. Vid varje årsmöte redovisas hur föregående år gick, det kallas verksamhetsberättelse. Styrelsen berättar också hur man tänker att arbetat ska fungera under året som kommer. Det kallas för verksamhetsplan.

Du hittar dokument nedan:
Salt Sydsveriges stadgar

Att starta en lokal Salt förening

NGO- manual för vårt medlemssystem

Salts Resurspärm