Mer om Salt Sydsverige

Årsmötet är Salt Sydsveriges högsta beslutande organ. Det betyder att det är här det händer. Årsmötet är kärnan i Salt Sydsveriges demokrati. Allt som är viktigt i Salt Sydsverige vilar på årsmötet. Årsmötet tillsätter och avsätter styrelsen. Årsmötet granskar styrelsens förvaltning och föreningens ekonomi. Årsmötet fattar alla viktigare beslut. Årsmötet är alltså hur viktigt som helst och alla medlemmar får komma och göra sin röst hörd!

Har du en god idé eller ett förslag? Tveka inte, skriv en motion och skicka den till vår ordförande. En motion måste vara inne minst fyra månader innan årsmötet. Skicka in din motion på: ordförande@saltsydsverige.nu

Alla som är röstberättigade och representerar sin lokala Salt förening måste ha en fullmakt påskriven av ordföranden i den lokala föreningen med sig till årsmötet. Vid varje årsmöte redovisas hur föregående år gick, det kallas verksamhetsberättelse. Styrelsen berättar också hur man tänker att arbetat ska fungera under året som kommer. Det kallas för verksamhetsplan.

Du hittar dessa dokument nedan:
Salt Sydsveriges stadgar

Styrelsen under verksamhetsåret 2021 består av:
Emma Råvall
Elin Vetterlein
Malin Olsson
Tore Ruther
Alma Åkesson
Hannes Olaousson
Thearni Thevaranjan
Axel Hörestrand – suppleant

Kontakta styrelsen här